Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

 

Total alocări 2014: 256,552 mil. lei (aprox. 57 mil. Euro)

 

A. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE NAVIGAȚIE PE FLUVIUL DUNĂREA ȘI PE CANALELE NAVIGABILE

A.1. Canal navigabil Dunăre – Marea Neagră

 • La deschiderea navigaţiei pe Canalul Dunăre – Marea Neagră, în anul 1984, erau executate numai lucrările minime necesare desfăşurării traficului naval. Lucrările rămase de finalizat constau în protecția și consolidarea malurilor înalte, iar în anul 2015 se execută lucrări pe malul drept, km 43+387 – 43+820,9. Nefinalizarea lucrărilor, natura rocilor, influenţa factorilor hidrometeorologici (vânt, ploi, zăpezi) şi a ciclurilor repetate de îngheţ – dezgheţ, pot produce alunecări, prăbuşiri, cu implicaţii majore asupra stabilităţii generale a malurilor, care pot conduce la obturarea şenalului navigabil cu materiale desprinse din taluz şi transportate în canal, precum şi la deteriorarea lucrărilor deja executate. Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat, în limita fondurilor alocate.
 • Valoare: 1.109,369 mil. lei (334 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 1978 - 2025
 • Suma alocată în 2016 este de 3,000 mil. lei;

A.2. Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, pe sectorul Călărași - Brăila

 • Pe sectorul de Dunăre situat între Călărași și Brăila (km 375 – km 175) există aproximativ 10 puncte critice pentru navigație, în care adâncimile minime ale apei scad sub 2,5 m, adâncime minimă recomandată de Comisia Dunării. În anul 2016 s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor pentru 3 puncte critice (Bala, Epurașul, Ostrovul Lupu). Lucrările au constat în execuția de apărări de maluri, diguri de dirijare, prag de fund și dragaje de investiții. Lucrările au fost și vor fi monitorizate din punct de vedere al efectelor asupra mediului, conform recomandărilor CE și ale organizațiilor internaționale de mediu. Pentru punctul critic Bala a fost contractat un studiu suplimentar, care cuprinde o analiză 3D, privind continuarea lucrărilor. Acest studiu suplimentar are termen de finalizare decembrie 2016. Finanțarea proiectului este asigurată prin POS-T 2007 – 2013.
 • Valoare: 219 mil. lei (49,76 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2011 - 2016
 • Suma alocată în 2016 este de 10,331 mil.lei;

A.3. FAIRwaY - Reabilitarea și întreținerea șenalului navigabil

 •  Proiectul FAIRwaY a fost propus de parteneriatul dintre Administrațiile de Cale Navigabilă din Austria (Via Donau), Slovacia (SVP), Ungaria (OVF), Croația (AVP), Bulgaria (APPD) și România (AFDJ Galați și ACN Constanța) și a obținut finanțare prin Programul CEF (Connecting Europe Facility). Scopul proiectului este implementarea Master Planului pentru Reabilitarea și Întreținerea Șenalului pe Dunăre, elaborat în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Aria Prioritară 1a – Căi navigabile interioare. Obiectivele partenerilor din România sunt de a dezvolta și de a achiziționa: baze de date pentru informațiile obținute din activitățile de hidrologie, hidrografie, semnalizare, hartă electronică; sisteme de calcul și diseminare a prognozelor privind nivelul de apă; tehnologii inovative prin monitorizarea schemei de semnalizare folosind echipamente AtoNs, utilizarea sistemelor autonome de uscat, aer și apă, ca suport pentru activitățile curente ale administrației; proceduri și sisteme de identificare și monitorizare a factorilor care influențează navigabilitatea pe sectorul românesc al Dunării. În cadrul proiectului AFDJ Galați va achiziționa două nave noi care vor fi folosite la activitățile de măsurători și de semnalizare. Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility).
 • Valoare (pentru partenerii din România): 41,341 mil. lei (9,187 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 2015 - 2020
 • Suma cheltuită în 2016 este de 0,1 mil. lei;

 

A.4. FAST Danube - Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno – bulgar al Dunării 

 • Obiectivul principal al proiectului este de a identifica soluțiile tehnice care urmează să fie puse în aplicare în vederea asigurării condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării și desfășurarea transportului pe Dunăre în condiții de siguranță pe tot parcursul anului, în conformitate cu recomandările Comisiei Dunării de la Budapesta. Pe sectorul comun româno – bulgar (km 845,5 – km 375) există aproximativ 30 de puncte critice pentru navigație. În anul 2016 s-a derulat procedura de licitație pentru contractarea unui consultant în vederea revizuirii soluțiilor propuse în cadrul studiului de fezabilitate, respectiv revizuirea analizei cost beneficiu, a studiului de evaluare a impactului asupra mediului și a studiului privind evaluarea adecvată. Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility)
 •  Valoare: 33,397 mii lei (6,5 mil, Euro)
 • Perioadă de realizare: 2016 - 2019
 • Suma necesară în 2016 este de: 0,35 mil. lei;

A.5. SWIM (SMART Waterway Integrated Management) 

 • Proiectul SWIM are ca obiectiv principal realizarea unui concept integrat pentru implementarea activităților de relocare a șenalului prin lucrări de dragaj capital. În cadrul proiectului SWIM se va dezvolta o platforma IT comună pentru implementarea soluțiilor necesare reabilitării șenalului, care vor fi puse în aplicare în comun de către administrațiile de cale navigabilă din România și Bulgaria. Acțiunile pilot de dragaj capital se vor desfășura în zona portului Corabia pentru îmbunătățirea accesului în port, în zona punctului critic Bechet pentru deschiderea unei traiectorii sustenabile a șenalului, și în zona podului Calafat-Vidin, pentru deschiderea celei de-a doua pase de trece pe sub pod. Pentru realizarea acestor activități pilot, din bugetul proiectului sunt asigurate fondurile necesare achiziționării utilajelor pentru execuția lucrărilor de dragaj capital (dragă fluvială, ponton, remorcher de manevră și 2 șalande) și costurile operaționale pentru 2 ani. Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility).
 • Valoare: 55 mil. lei (12,22 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 2016 - 2020
 • Suma alocată în 2016 este de 0 mil. lei;

A.6. Studiu de fezabilitate pentru Apărări de maluri pe Canalul Sulina – etapa finală

 

 • Protecţia malurilor Canalului Sulina contra deteriorărilor produse prin navigaţia navelor maritime de mare capacitate este necesară pentru: protejarea zonei Deltei Dunării, stoparea procesului de eroziune masivă a malurilor Canalului Sulina, menţinerea sub control a scurgerii apelor pe Canalul Sulina, reducerea volumului de aluviuni deversate în mare prin gura canalului Sulina. Finanțarea studiului de fezabilitate este asigurată prin POS-T 2007 – 2013, urmând ca proiectul să fie depus pentru finanțarea lucrărilor prin POIM 2014 - 2020.
 • Valoare SF: 3,243 mil. lei (0,72 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 2015 - 2016
 • Suma alocată în 2016 este de 1,971 mil. lei;

B. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA PORTURILOR DUNĂRENE ȘI MARITIME

B.1. Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în portul Constanta 

 • Obiectivul proiectului este realizarea unui pod rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, care asigură conectarea portului Constanța la Autostrada A2 București – Constanța și realizează o legătură directă între partea de nord și partea de sud a portului Constanța. În martie 2016 s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Finanțarea este asigurată prin POS-T 2007 – 2013.
 • Valoare: 191,79 mil. lei (46,54 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2010 – 2016;
 • Suma alocată în 2016 este de 7,561 mil. lei;

B.2. Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galați 

 • Cheurile danelor din Portul Docuri Galați, de pe latura dinspre silozul “A. Saligny”, sunt lucrări cu vechime foarte mare, de peste 115 de ani, executate în perioada anilor 1886-1900, cu excepția cheului danei 30, realizat relativ recent, in 1980. Proiectul constă în realizarea unui cheu vertical în lungime de 130 m și dragaj de investiții în zona de acostare. Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat.
 • Valoare: 40,827 mil. lei
 •  Perioadă de realizare: 2011 – 2017
 • Sumă alocată în 2016: 19,50 mil.lei;

B.3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare în Portul Oltenița 

 • Proiectul constă în realizarea următoarelor lucrări: refacerea pereului în zona danelor de mărfuri de platformă (cca. 200 ml); construirea în această zonă a unei estacade, în lungime de 80 ml, cu posibilitatea ulterioară de extindere; reabilitarea întregului pereu existent din zona danelor de pasageri și a danelor de mărfuri generale (cca. 425 ml) și prelungirea acestuia în zona de racord aval (cca.40 ml); execuție cheu palplanșe L = 170 ml; racordul construcțiilor reabilitate cu partea de mal; accesorii de cheu. Recepția la finalizarea lucrărilor a avut loc în septembrie 2016. Finanțarea este asigurată prin POS-T 2007 - 2013
 • Valoare: 23,92 mil. lei (5,68 mil. Euro)
 • Perioadă de realizare: 2013 – 2016
 • Suma alocată în 2015 este de 1,512 mil. lei;

B.4. Master Planul Portului Constanța

 • Scopul proiectului este de a realiza o planificare strategică a Portului Constanța, pe termen mediu și lung (până în anul 2040). Finanțarea este asigurată prin POS-T 2007 – 2013.
 • Valoare: 10,95 mil lei (2.39 mil Euro)
 • Perioadă de realizare: 2014 - 2016
 • Suma alocată în anul 2016 este de 0,817 mil. lei

B.5. Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi

 • Scopul proiectului este de a realiza un terminal intermodal în Portul Galați. Finanțarea în valoare de 25 mil. Euro este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility).
 • Valoare: 437,44 mil lei (96,62 mil Euro)
 • Perioadă de realizare: 2016 - 2020
 • Suma alocată în anul 2016 este de 0 mil. lei


C. ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI NAVAL

C.1. Modernizare ecluze – echipamente și instalații

 • Concepția echipamentelor și instalațiilor celor 4 ecluze (Cernavodă, Agigea, Ovidiu și Năvodari) situate pe Canalele Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari este la nivelul anului 1978. De la deschiderea navigației pe cele două canale în 1984, respectiv 1987, ecluzele au beneficiat doar de programe anuale de întreținere curentă și reparații. Proiectul presupune: modernizarea echipamentelor tehnologice de bază (porți plane, porți buscate, vane, agregate de pompare SPC), modernizare instalații auxiliare ecluze respectiv instalații de alimentare și distribuție a energiei electrice (instalații frânare nave), modernizare instalații pentru siguranța obiectivului și a navigației (instalații semnalizare semaforizare aferente ecluzelor, instalații de sesizare și stingere incendii, reabilitare porți plane siguranță). Finanțarea este asigurată din POS-T 2007 – 2013 și POIM 2014 – 2020.
 • Valoare: 1.022,57 mil lei (228,61 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2013 – 2019;
 • Suma alocată în 2016 este de 151,553 mil. lei;


C.2. Sistem goniometric în bandă VHF RDF (Radio Direction Finder) pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona maritimă de responsabilitate a României

 

 • CNRN RADIONAV SA Constanța (Stația Română de Coastă) este singurul operator pentru serviciul public de apel pericol și salvare pe mare și asigură ascultarea continuă pe frecvențele internaționale în vederea recepționării mesajelor de pericol. Proiectul constă în amplasarea unui sistem compus din 6 stații goniometrice complete de coastă care identifică direcția surselor de câmp electromagnetic emise de stațiile radio ale navelor aflate în pericol iminent sau în situații de urgență pe mare și care localizează aceste nave cu mare precizie pe o hartă digitală. Sistemul furnizează informații vitale de poziție a navelor aflate în primejdie către Centrul Maritim de Comandă (MRCC) în vederea coordonării și dirijării acțiunilor de intervenție pentru căutarea și salvarea vieții omenești pe mare. 
 • Valoare: 21,16 mil lei (4,86 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2014 – 2016;
 • Suma alocată în 2016 este de 17,469 mil. lei;

 

Flux unitati MT


Click to listen highlighted text!