Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

 

Total alocări 2018:  508,329 mil lei (aprox. 110,506 mil. Euro)

 

Principalele proiecte:

  1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE NAVIGAȚIE PE FLUVIUL DUNĂREA ȘI PE CANALELE NAVIGABILE

 

A.1. Canal navigabil Dunăre – Marea Neagră

 

A.2. Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, pe sectorul Călărași - Brăila

 

A.3. FAIRwaY - Reabilitarea și întreținerea șenalului navigabil

 

A.4. FAST Danube - Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno – bulgar al Dunării

Proiectul este complex având în vedere că va analiza un sector de Dunăre pe o lungime de aproximativ 470 km, are un caracter transfrontalier și necesită implicarea autorităților competente din România și din Republica Bulgaria. În anul 2017 s-au realizat două sesiuni (aprilie 2017 și august 2017) de măsurători fotometrice, măsurători hidrografice și batimetrice, măsurători topohidrografice pe malul românesc al Dunării dar și pe malul bulgăresc. Pe baza rezultatelor acestor măsurători se va realiza în anul 2018 o modelare matematică a hidromorfologiei cursului de apă, a mișcării și a compoziției sedimentelor, dar și o modelare a navigației pe acest sector. Urmare modelării matematice se vor identifica șcenarii privind lucrările hidrotehnice necesare a fi executate pentru a asigura adâncimile de navigație recomandate de Comisia Dunării pentru acest sector, respectiv adâncimi de 2,5 m. În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de întâlniri cu organizațiile de mediu și cu asociațiile profesionale din domeniul transporturilui pe Dunăre pentru discutarea soluțiilor tehnice.

Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility)

 

A.5. SWIM (SMART Waterway Integrated Management)

 

A.6. Apărări de maluri pe Canalul Sulina – etapa finală

 

 

 

  1. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA PORTURILOR DUNĂRENE ȘI MARITIME


B.1. Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța

 

B.2. Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galați

 

B.3. Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (dana 80)

B4. PROTECT - Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul Constanța

 

B.5. Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi

 

 

 

  1. ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI NAVAL

    C.1. Modernizare ecluze – echipamente și instalații

 

 

C.2. Achiziționarea a două nave SAR și a unei nave specializate de depoluare

 

 

C.3. Achiziționarea unui remorcher având zona de navigație maritimă GMDSS A2, până la 50Mm față de țărm   

Click to listen highlighted text!