Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Consiliul a adoptat astăzi norme mai simple privind formarea și certificarea navigatorilor. Un cadru de reglementare simplificat va contribui la menținerea unui nivel ridicat de siguranță pe mare și la prevenirea poluării. Cadrul va facilita, de asemenea, libera circulație a navigatorilor pe teritoriul UE, ceea ce va face ca sectorul transportului maritim să devină o opțiune de carieră mai atractivă, contribuind astfel la soluționarea lipsei de personal calificat.

Reforma are ca obiectiv să mențină alinierea normelor UE cu normele internaționale și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea mecanismului centralizat de recunoaștere a navigatorilor din țări terțe. Această revizuire va spori, de asemenea, claritatea juridică în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre.

Cadrul internațional în acest domeniu este Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart a Organizației Maritime Internaționale („Convenția STCW”). În cadrul mecanismului comun al UE pentru recunoașterea brevetelor navigatorilor din țări terțe, Comisia efectuează controale periodice pentru a asigura respectarea cerințelor directivei UE și ale Convenției STCW de către statele membre ale UE și țările terțe. Directiva modificată va raționaliza procedura de recunoaștere a noi țări terțe și va revizui termenele.

În ceea ce privește recunoașterea navigatorilor din alte state membre, noile norme vor preciza certificatele care trebuie să fie recunoscute reciproc pentru a permite navigatorilor certificați de către o țară a Uniunii să lucreze la bordul navelor care arborează pavilionul unui alt stat membru al UE.

Procedură și etapele următoare

La 11 februarie 2019, Președinția României la Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu cu privire la proiectul de directivă.

Actul juridic se va publica acum în Jurnalul Oficial al UE. Acesta va intra în vigoare la 20 de zile după publicare. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a integra dispozițiile acestuia în dreptul lor intern.

 

Click to listen highlighted text!