Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 06.11.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.11.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Având în vedere modificările semnificative aduse în legislația naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul feroviar, care a stabilit activităţi noi pentru AFER – ASFR, se impune completarea OMT nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER cu noi activităţi specifice tarifate în mod explicit în vederea menținerii unei tarifări transparente, este necesară modificarea şi completarea cu următoarele activităţi specifice:
- atestarea personalului responsabil cu organizarea şi conducerea activităţii de transport urban cu metroul şi siguranţa circulaţiei;
- atestarea managerului de transport feroviar desemnat să conducă activitatea de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată;
- atestarea profesională a personalului de specialitate din cadrul reţelei de transport cu metroul care asigură pregătirea perfecționarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;
- acordarea autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători;
- vizarea autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători;
- modificarea autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători.
De asemenea, pentru o serie de activităţi prevăzute în OMT nr. 683/2017, se impune menționarea și tarifarea clară a acestora, așa cum erau tarifate în OMTI nr. 2180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, abrogat prin OMT nr. 683/2017, datorită faptului că modalitatea de tarifare generală aprobată prin OMT nr. 683/2017, fără defalcarea pe activități specifice a creat ambiguități în sistem, conducând la contestarea acestora.

Față de cele de mai sus, prezentul proiect stabilește și tarifele pentru următoarele activități specifice:
- atestarea personalului responsabil cu organizarea şi conducerea activităţii de transport feroviar şi siguranţa circulaţiei;
- atestarea personalului responsabil cu manevra şi conducerea activităţii de transport feroviar şi siguranţa circulaţiei;
- atestarea personalului responsabil cu gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile şi siguranţa circulaţiei;
- atestarea personalului responsabil cu siguranţa circulaţiei pe liniile ferate industriale;
- atestarea profesională a personalului de specialitate care asigură pregătirea prin cursuri de calificare profesională/specializare/perfecționare într-o ocupație specifică transportului feroviar, formarea profesională, autorizarea, evaluarea competenţelor profesionale generale/specifice ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;
- verificarea respectării cerinţelor şi vizarea periodică a autorizaţiei din punct de vedere tehnic pentru stațiile de cale ferată;
- verificarea autorizaţiei din punct de vedere tehnic a staţiei ca urmare a modificării denumirii/situației juridice a posesorului acesteia;
- analiza specificaţiilor tehnice modificate, utilizate pentru întreţinerea vehiculelor feroviare, propunem ca aceste activităţi să facă obiectul completării anexei la OMT nr. 683/2017.
Menționăm că tarifele orare şi procentuale pentru activitățile care fac obiectul modificării şi completării OMT nr. 683/2017 au fost stabilite prin Hotărârea nr. 10 din 09.10.2018 a Consiliului de Conducere al AFER, în conformitate cu art. 16 lit. l) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!