Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 21.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.06.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Activitatea de revizie tehnică şi întreţinere în exploatare a vagoanelor de călători se efectuează de către operatorii de transport feroviar din România potrivit prevederilor Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1817 din 26.10.2005, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent este în vigoare Ordinul ministrului transporturilor nr. 1911/19.12.2018 prin care a fost completată, la data emiterii, anexa „Instrucțiunile privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr.250”, ediția 2005, în sensul prelungirii cu șase luni calendaristice, cu valabilitate până la 30.06.2019, a termenului de reparaţii planificate de tip revizie tehnică generală - RTG sau de tip reparație planificată – RP la vagoanele de călători. În condițiile majorării normei de timp la vagoanele de călători la care a expirat termenul de reparaţii planificate de tip revizie tehnică generală - RTG sau de tip reparație planificată - RP prin efectuarea unei revizii tehnice intermediare de tip revizie tehnică intermediară 2 - RTI2, conform prevederilor ordinului menționat mai sus, s-a constatat menținerea unui nivel de siguranță ridicată în efectuarea operațiunilor de transport feroviar de călători.
Având în vedere situaţia dificilă a parcului de vagoane al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ,,C.F.R. Călători” S.A., respectiv faptul că societatea nu a putut asigura capacitatea de transport solicitată în raport cu cererea existentă, precum şi având în vedere faptul că cererea de transport va creşte pe perioada verii, se propune prelungirea termenului de reparaţie planificată de tip RTG sau RP cu cel mult trei luni calendaristice pentru vagoanele de călători scadente la aceste reparaţii în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2019, fără a depăşi data limita de circulaţie 30 septembrie 2019.
Lipsa unui parc suficient de vagoane de călători ar putea conduce la migrarea publicului călător către alte moduri de transport, precum şi la crearea unei imagini defavorabile a serviciului de transport feroviar de călători.
În vederea menținerii în continuare a unui grad ridicat de siguranţă a circulaţiei precum şi a siguranței calităţii serviciilor, propunem modificarea art. 22 alin. (8) din Anexa Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr.1817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare – nr.250, în sensul prelungirii normei de timp la care se efectuează reparațiile planificate de tip revizie tehnică generală - RTG sau de tip reparație planificată - RP la vagoanele de călători cu cel mult trei luni calendaristice. Prevederile sunt aplicabile vagoanelor de călători scadente la aceste tipuri de reparații în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2019, fără a depăși data limită de circulație 30 septembrie 2019, în condițiile menținerii unui nivel ridicat de siguranță în exploatare, a siguranţei şi calităţii serviciilor publice de transport, precum şi prin aplicarea următoarelor măsuri:
- efectuarea unei revizii planificate de tip revizie tehnică intermediară - RTI 2 în subunitățile proprii operatorului de transport feroviar, menționate în anexă la Certificatul ERI pentru efectuarea acestui tip de serviciu, pe baza unei specificații tehnice avizate de Autoritatea Feroviară Română – AFER;
- vagoanele de călători la care se va aplica majorarea normei de timp pentru termenul de reparație planificată de tip revizie tehnică generală - RTG sau de tip reparație planificată – RP vor circula numai în trenurile de călători din traficul intern, cu o viteză maximă de circulație de maximum 140km/h conform livretelor de mers.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!