Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 14.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.08.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Una dintre principalele convenţii internaţionale în domeniul maritim este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

Conform Convenției SOLAS 1974 - capitolul VII (transportul mărfurilor periculoase), trebuie respectate prevederile Codului internațional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de OMI în 1983 prin Rezoluția MSC.5(48) a Comitetului de siguranță maritimă (MSC); astfel, acest cod a căpătat un caracter obligatoriu.

Codul IGC a fost acceptat în legislaţia naţională prin Legea nr. 71/2003 pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.5(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 şi 2000 referitoare la acesta.

Acest cod reprezintă o normă internațională pentru transportul maritim în vrac, în condiții de siguranță, al gazelor lichefiate, prin stabilirea normelor de proiectare, construcție, echipare și operare a navelor utilizate într-un astfel de transport, care pot reduce riscul pentru navă, echipajul său și mediul marin, având în vedere natura specială a produselor transportate.

Prevederile acestui cod sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor MSC, având în vedere faptul că tehnologia de proiectare a navelor cisternă pentru transportul gazelor nu este numai o tehnologie complexă ci și una care evoluează rapid; menționăm că toate amendamentele la cod în prezent în vigoare au fost implementate în legislația națională prin acte normative specifice.

În anul 2016 și respectiv 2018 au fost aduse noi amendamente Codului IGC și anume:

- prin Rezoluția MSC.411(97) s-a adoptat înlocuirea unui subparagraf din paragraful 3.2 - Încăperi de locuit, încăperi de serviciu, încăperi de mașini și posturi de comandă din Capitolul 3 - Amenajarea navei; și

- prin Rezoluția MSC.441(99) s-a adoptat modificarea modelului Certificatului internațional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate din Apendicele 2.

Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IGC adoptate prin Rezoluția MSC.411(97) și, respectiv prin Rezoluția MSC.441(99) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în aceste rezoluții, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!