Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 14.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.08.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Una dintre cele mai importante probleme din domeniul siguranţei navigaţiei o reprezintă stabilitatea navelor. În acest sens, în anul 1993, Adunarea OMI a adoptat prin rezoluţia A.749(18) denumită ,,Codul privind stabilitatea în starea intactă a tuturor tipurilor de nave prevăzute de instrumentele OMI”, unele recomandări privind criteriile de stabilitate şi măsurile necesare pentru a se asigura operarea în siguranţă a navelor maritime.

Acest cod a fost perfecţionat continuu, astfel încât, prin rezoluţia MSC.267(85) a Comitetului de siguranţă maritimă (MSC) a fost adoptat „Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)”, care a devenit obligatoriu în baza amendamentelor la Convenţia internațională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omenești pe mare (Convenţia SOLAS 1974) şi, respectiv, la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, adoptate prin rezoluţiile MSC.269(85) şi, respectiv, MSC.270(85).

Codul IS din 2008, structurat pe părți, cuprinde, pe lângă cerințele obligatorii incluse în Introducere și în partea A, şi prevederi cu caracter de recomandare, incluse în partea B, referitoare la stabilitatea navei în starea intactă, ţinând seama de principiile de bază ale proiectării şi construcţiei navelor maritime, precum şi de experienţa acumulată în cursul exploatării acestor nave.

Codul IS din 2008 a intrat în vigoare în condițiile Convenției SOLAS 1974 și a fost publicat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 675/2010, în Monitorul Oficial nr. 663 din 28 septembrie 2010. Amendamentele ulterioare la partea B, adoptate prin Rezoluția MSC.319(89) din 20 mai 2011 și prin Rezoluția MSC.398(95) din 5 iunie 2015, au fost publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 722/2015, în Monitorul Oficial nr. 419 din 12 iunie 2015, respectiv prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1024/2015, în Monitorul Oficial nr. 779 din 20 octombrie 2015.

În 2016, Comitetul de siguranță maritimă al OMI a adoptat amendamente la Introducere și la partea A, obligatorii sub Convenţia SOLAS 1974 și sub Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, prin rezoluţia MSC.413(97) și, respectiv, MSC.414(97), precum și amendamente la partea B din Codul IS din 2008 prin rezoluţia MSC.415(97).

Ulterior, în 2018, a fost adoptate noi amendamente la partea A din Codul IS din 2008, prin Rezoluția MSC.443(99) (sub Convenţia SOLAS 1974) și Rezoluția MSC.444(99) (sub Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare).

Amendamentele adoptate în 2016 și 2018 se referă la navele care efectuează operațiuni de manevrare a ancorelor, de ridicare sau de remorcare, inclusiv remorcarea de escortare.

Conform prevederilor de la punctul 2 al Rezoluției MSC.443(99), rezoluțiile MSC.443(99) și MSC.413(97) trebuie citite și interpretate împreună, ca un singur instrument. Copia certificată a textului consolidat al amendamentelor adoptate prin cele două rezoluții, pregătită de către Secretarul General al OMI conform punctului 7 al aceleiași rezoluții, face obiectul prezentului proiect de ordin.

Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul IS din 2008 adoptate prin Rezoluția MSC.413(97) și Rezoluția MSC.443(99) (prin așa-numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 2020.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

Click to listen highlighted text!