Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 12.09.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.09.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

 

Una dintre principalele convenţii internaţionale în domeniul maritim este Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

            Capitolul II-2 al acestei convenţii conţine prevederi referitoare la protecţia contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiului.

             

             Prin amendamentele la acest capitol adoptate de OMI prin rezoluţia MSC.57(67) a Comitetului de siguranţă maritimă (MSC) din 5 decembrie 1996 şi acceptate de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 197/2000 aprobată prin Legea nr. 18/2001, s-a impus obligativitatea ca pentru navele maritime construite după data de 1 iulie 1998, anumite produse folosite la bordul acestora să fie încercate şi evaluate din punct de vedere al protecţiei contra incendiului, iar apoi aprobate, conform Codului internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (denumit în continuare „Codul FTP”), adoptat de MSC prin rezoluţia MSC.61(67) tot la 5 decembrie 1996 şi acceptat de România prin Ordonanţa Guvernului nr. 32/2001, aprobată prin Legea nr. 33/2002.

              Prin rezoluţia MSC.307(88) din 3 decembrie 2010 a fost adoptat de MSC Codul internaţional din 2010 pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (denumit în continuare „Codul FTP 2010”), acceptat de România prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1112/2012.

             Acest cod constituie în esenţă o amplă revizuire a Codului FTP, pe baza progreselor tehnice din domeniul protecţiei contra incendiului a materialelor utilizate în construcţiile navale şi pe baza creşterii nivelului standardelor de siguranţă maritimă pe plan mondial.

           Tot la data de 3 decembrie 2010, MSC a adoptat prin rezoluţia MSC.308(88) amendamente la Convenţia SOLAS 1974 care modifică şi capitolul II-2 al acestei convenţii, impunând obligativitatea ca pentru navele maritime construite după 1 iulie 2012, anumite produse folosite la bordul acestora să fie încercate şi evaluate din punct de vedere al protecţiei contra incendiului, iar apoi aprobate, conform specificaţiilor din Codul FTP 2010. Amendamentele adoptate prin această rezoluţie au fost acceptate de România prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 531/2012.

            

            Rezoluţia MSC.437(99) care face obiectul prezentului proiect de Ordin, adoptată la 24 mai 2018 în sesiunea a nouăzeci şi noua a MSC al OMI aduce amendamente la Codul FTP 2010. Prin acestea, se fac câteva modificări la Anexa 3 a Codului „Materiale de protecţie la foc şi metodele necesare de încercare privind aprobarea” şi anume modificări în „ Tabelul 1 - Materiale de protecţie la foc şi metode de încercare necesare privind aprobarea pentru navele de pasageri şi pentru navele de mare viteză”.

             Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condiţiile de acceptare a amendamentelor la Codul FTP 2010 adoptate prin Rezoluţia MSC.437(99) (prin aşa- numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenţiei SOLAS 1974 precizate în această rezoluţie, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internaţional la 1 ianuarie 2020.

       

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!