Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 12.09.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 23.09.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

 

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi se ocupă cu elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric privind navigaţia maritimă în apele internaţionale.

               Prin reglementările adoptate, OMI stabileşte cerinţele minime care se impun navelor comerciale care efectuează voiaje internaţionale, privind siguranţa navigaţiei, securitatea navelor şi a porturilor şi protecţia mediului, precum şi cerinţele privind modul de certificare şi pregătire a echipajelor ce îşi desfăşoară activitatea la bordul acestora.

              România a devenit membră a acestei organizaţii prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965 şi în această calitate este parte la toate convenţiile internaţionale majore privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea poluării de către navele maritime.

              În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferinţe internaţionale şi sesiuni ale Adunării statelor membre şi ale comitetelor sale, pentru adoptarea convenţiilor maritime, codurilor si rezoluţiilor în domeniu.

            

              Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (denumit în continuare „Codul IMDG”) adoptat în 2002 prin Rezoluţia MSC. 122(75) a Comitetului de siguranţă maritimă (MSC) al OMI, a devenit obligatoriu în anul 2004, în baza prevederilor Capitolului VII (care vizează transportul mărfurilor periculoase) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), convenţie la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979.

              Scopul Codului IMDG este acela de a asigura efectuarea în condiţii de siguranţă a transportului pe mare al mărfurilor periculoase sub formă ambalată, a măsurilor necesare în cazul producerii unor accidente navale, inclusiv depozitarea acestora în zonele portuare, prin furnizarea de informaţii actualizate cu privire la proprietăţile acestor mărfuri, la riscurile asociate transportului anumitor tipuri de astfel de mărfuri, precum şi prin furnizarea de instrucţiuni actualizate cu privire la procedurile corespunzătoare ce trebuie urmate în timpul acestor activităţi.

               Prevederile Codului IMDG sunt perfecţionate continuu prin rezoluţii de amendare adoptate în cadrul sesiunilor MSC; astfel, codul este amendat din doi în doi ani.

               Codul IMDG, aşa cum a fost integral amendat prin Rezoluţia MSC.406(96) din 2016, a fost publicat în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597/2018.

 

               Ulterior, prin Rezoluţia MSC.442(99) din 24 mai 2018 au fost adoptate noi amendamente la Codul IMDG. Acestea constau, în principal, în modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la: clasificarea substanţelor, lista mărfurilor periculoase, dispoziţii speciale şi exceptări, utilizarea ambalajelor şi cisternelor, procedurile de expediere, construcţia şi încercarea ambalajelor, containerelor intermediare pentru vrac, ambalajelor mari, cisternelor mobile, containerelor cu elemente multiple pentru gaze şi vehiculelor-cistemă rutiere, precum şi la operaţiunile de transport a mărfurilor periculoase sub formă ambalată.

                 Întrucât la 1 iulie 2019 au fost îndeplinite condiţiile de acceptare a amendamentelor la Codul IMDG adoptate prin Rezoluţia MSC.442(99) (prin aşa numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenţiei SOLAS 1974 precizate în rezoluţie, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internaţional la 1 ianuarie 2020.

 

 

       

 

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!