Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 09.12.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.12.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

Descrierea investiţiei

Lucrările s-au proiectat în concordanţă cu rezultatele studiilor de teren, a recomandărilor expertizelor tehnice şi dimensionărilor specifice.

Suprafaţa totală ocupată este estimată la 2,84 ha din care necesar de expropriat estimat la 2,21 ha.

Traseul proiectului se desfăşoară pe teritoriul administrativ al comunei Dâmbovicioara, judeţul Argeş şi reprezintă o alternativă de traseu nouă pentru DN 73, în lungime de aproximativ 750 m, prevăzută pentru   ocolirea podului existent şi amplsarea podului nou.

Pod peste râul Dâmboviţa

Podul are lungimea totală de 170 m, traversează oblic albia râului Dâmboviţa printr-o deschidere de 100 m, încadrată de două deschideri marginale de câte 35 m.

 Podul este centrat astfel încât deschiderea de 100 m să se afle pe zona de aliniament a traseului. Deschiderea de 100,00 m este alcătuită dintr-un arc din oţel S355, încastrat în malurile râului.

Proiectarea elementelor de rezistenţă ale podului este în concordanţă cu normele Eurocod, atât pentru încărcări cât şi pentru dimensionări şi verificări de eforturi unitare.

În secţiune transversală sunt prevăzute două arce metalice independente, cu secţiune casetată, constantă, cu dimensiunile casetei de 2,00 x 1,60 m, fiind încastrate la extremităţi în radiere din beton armat C20/25.

Arcele susţin un tablier metalic, cu înălţime variabilă de la 1,60 m la 1,80 m.

Tablierul este alcătuit în secţiune transversală din două casete metalice având fiecare lăţimea de 2,00 m şi înălţimea variabilă. În zona centrală, casetele tablierului sunt solidarizate de arce, asigurându-se conlucrarea între cele două elemente. În zona sferturilor arcelor, tablierul reazemă pe acestea prin intermediul unor pereţi metalici, cu secţiune casetată. La partea superioară a tablierului sunt prevăzute dale prefabricate din beton, monolitizate în zona centrală. La extremitatea dalelor se realizează consolele de trotuar şi lisele.

Pilele intermediare cu înălţimi de peste 20 m sunt alcătuite din beton armat şi au secţiune circulară cu diametrul de 2,00 m. Culeile sunt de tip înecat, fiind înglobate în rampele alcătuite din pământ armat cu blocheţi prefabricaţi. Fundaţiile sunt de tip indirect pe piloţi foraţi cu diametru de 1,50 m şi lungimea L=20 m.

Tablierul reazemă pe pile şi pe culei prin intermediul aparatelor de reazem fixe şi mobile astfel încât să poată fi asigurată deplasarea în plan a suprastructurii, ca urmare a variaţiilor de temperatură.

Tablierul asigură o parte carosabilă cu lăţimea de 7,80 m, încadrată de spaţii pietonale cu lăţimea utilă de 1,50 m. Alcătuirea căii pe pod este:  4 cm MAS 16; 6 cm BAP 16; 1 cm hidroizolaţie.

Trotuarele sunt încadrate de parapet de siguranţă tip foarte greu şi de parapet pietonal. Pe pod este asigurat iluminatul public.

La extremităţile structurii, pe culei, au fost prevăzute dispozitive de acoperire ale rosturilor. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale se realizează controlat, la extremităţile podului şi apoi prin casiuri şi şanţuri colectoare la decantoare şi bazinele de evaporare.

Pentru a asigura o trecere graduală de la sistemul rutier rigid de pe pod la sistemul rutier elastic de pe terasament sunt prevăzute plăci de racordare cu lungimea de 6,00 m.

Pentru a evidenţia supleţea şi caracterul de unicat al lucrării, podul va beneficia de iluminat ambiental.

Lucrări de drum:

Traseul în plan

Pentru realizarea noului pod peste râul Dâmboviţa este prevăzută devierea DN 73 ce se desprinde din traseul existent al DN 73 la km 78+300, ocoleşte localitatea Podul Dâmboviţei la sud, traversează albia râului Dâmboviţa la sud de amplasamentul podului existent la cca. 375 m interax şi revine la km 79+400 în DN 73. Lungimea acestei variante de drum este de 750 m (incluzând şi lungimea podului).

Profilul longitudinal:

Varianta de drum realizează racordarea declivităţilor existente ale DN 73 din zonele de desprindere 6,2% şi de revenire 3,4%, prin intermediul unei curbe concave cu raza de 2000 m.

Profilul transversal:

Amenajarea profilului transversal este corespunzătoare clasei tehnice III a DN 73 şi a fost corelată cu proiectul de modernizare al DN 73, respectiv: lăţime platformă de 9 m din care parte carosabilă 2 x 3,50 m.

Structura rutieră:

 • 4 cm beton asfaltic MAS 16 cu bitum modificat;
 • 5 cm binder de criblură BAD 22,4;
 • 6 cm mixtură asfaltică AB 22,4;
 • 25 cm balast stabilizat cu lianţi hidraulici;
 • 30 cm fundaţie balast;

Pe zonele de ranforsare a sistemului rutier existent (în zonele de racordare la capete):

 • 4 cm beton asfaltic MAS 16 cu bitum modificat;
 • 5 cm binder de criblură BAD 22,4;
 • 6 cm mixtură asfaltică AB 22,4.

Lucrări de colectare şi evacuare a apelor

Apele meteorice de pe platforma drumului sunt dirijate şi colectate în şanţurile de gardă, apoi epurate/decantare în construcţii tip decantor - separator de dimensiuni corespunzătoare şi deversate în râul Dâmboviţa.

La km 0+150 este prevăzut un podeţ din elemente prefabricate din beton armat. Albia podeţului va fi amenajată în amonte şi aval pentru prevenirea eroziunilor albiei.

Amenajări intersecţii

Racordarea variantei de drum la DN 73 presupune amenajarea a două intersecţii în „T” cu bandă pentru viraj, prima la desprinderea din traseul DN 73 la km 78+300, iar a doua la revenirea în DN 73 la km 79+400.

Pasaj peste drum de servitute km 0+240

În vederea asigurării continuităţii căilor de comunicaţie de o parte şi de cealaltă a terasamentului a fost prevăzută realizarea unui pasaj la km 0+240 cu lungimea suprastructurii L=6,00 m, pe fundaţii indirecte. Lăţimea structurii este de 11,70 m. Dispozitivele de acoperire ale rosturilor se vor monta la nivelul plăcii de suprabetonare, pe toată lăţimea pasajului.

Colectarea şi evacuarea apelor pluviale se realizează la extremităţile pasajului, apoi prin casiuri şi şanturi colectoare la decantoare. Au fost prevăzute plăci de racordare cu lungimea de 4,00 m.

Pentru racordarea culeelor cu terasamentele sunt prevăzute ziduri întoarse şi sferturi de con pereate.

Lucrări de consolidări

Rampele pasajului sunt realizate din pământ armat (geogrilă monoaxială şi balast) şi blocheţi prefabricaţi cu elevaţii variabile cuprinse între 4–10 m, dispuse pe ambele părţi ale rampelor iar după terminarea tronsoanelor cu înălţime de 4 m, rampa se va continua cu taluz.

Pentru restabilirea accesului la proprietăţi şi limitarea exproprierilor, pe drumul de servitute între km 0+063 şi km 0+098 a fost prevăzut un zid de sprijin din beton armat cu înălţimea de 2 m.

Lucrări pentru protecţia mediului:

În zona desprinderii noului sector de drum de traseul actual al DN73 se vor amplasa panouri de protecţie împotriva zgomotului pe o distanţă de cca. 150 m pe partea dreaptă, respectiv 385 m pe partea stângă.

Mutări şi protejări de instalaţii

                Au fost identificate reţelele de utilităţi în culoarul traseului drumului nou proiectat care se vor muta/proteja, respectiv: reţele de alimentare cu apă; reţele de gaze naturale; linii electrice (0,4kV, 20kV şi 110kV), linii de telecomunicaţii; reţele electrice de iluminat.

     

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!